معرفی

مشخصات فردی

قنبر عباس پور اسفدن

نام - نام خانوادگی : قنبر   عباس پور اسفدن

پست الکترونیکی : gh_abbaspour@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت پرسنلی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی ( ملی سابق - ورودی 1355 )

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : 1) مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری 2) مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : 1) دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب 2) دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات - تصمیم گیری گروهی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

  • معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری واحد تهران جنوب یک دوره  1387
  • ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری واحد تهران جنوب دو دوره 1390-1388
  • عضو کمیسیون موارد خاص واحد تهران جنوب ، حدود 6 سال
  • سردبیر مجله دانشجویی" پژوهش در مدیریت" دانشکده مدیریت و حسابداری  
  • مدیر داخلی مجله علمی– پژوهشی"اقتصاد وکسب وکار"دانشکده مدیریت وحسابداری حدود 5 سال
  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و حسابداری ، حدود 11 سال
  • .............................................................................
  • سرپرستی تیم مدیران گروه و هیات علمی دانشکده مدیریت واحد تهران جنوب در دانشگاه آزاد - واحد بین المللی کیش
  • سرپرست دانشکده اقتصاد و حسابداری یک سال ، 1394
  • ریاست دانشکده مدیریت از سال 1393 تا کنون ( خرداد 96)

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت صنعتی

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب - دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس دانشکده مدیریت

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1380-06-01

قنبر عباس پوراسفدن
قنبر عباس پور اسفدن

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب - دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^